Pris stubbfräsning – Vad kostar stubbfräsning egentligen?

Har jag rätt till RUT-avdrag?

Ja, som privatkund har man möjlighet att använda RUT-avdrag vid stubbfräsning. RUT-avdraget ger 50% skattereduktion på arbetskostnaden vid stubbfräsning varpå maskinkostnad tillkommer. Som kund behöver man inte göra någonting för att ansöka om RUT-avdrag utan den ansökan gör vi, Nordlund Stubbfräsning till Skatteverket.

Stubbfräsning pris baseras normalt på tre olika faktorer:

1. Hur många stubbar är det som ska fräsas ner?

Vi beräknar priset utefter antalet stubbar som finns på marken. Vi har ett startpris för första stubben och sen ett längre pris för varje extra stubbe, Vi ger er alltid ett fast total-pris för hela jobbet innan påbörjat arbete.

Den lägsta kostnaden är 1500kr efter rut, då ingår maskinkostnaden i det. Normalkunden betalar mellan 1500-3000 kr efter rut beroende på antal stubbar och storlek.

2. Stubbens diameter – Hur stor är stubben?
stubbe diameter

Vi behöver veta hur stor stubben är i diameter nere vid marknivån. Finns det långa/stora rotben behöver vi veta det för att kunna sätta ett rättvist pris. Ju större stubbar ju större blir priset. Vi har olika storlekar på maskiner för olika storlekar av stubbar.

3. Markrensning

När det finns en större antal av stubbar på ett markområde så kan du förvänta dig att vi kommer ut och lämnar ett pris på plats. För att få ett fast totalpris på hela området basera priset på snittdiametern av stubbarna.

Övriga faktorer som kan påverka priset
  • Större diameter bidrar till högre pris.
  • Äldre stubbar är ofta lätthanterligare och billigare att fräsa bort.
  • Sten och berg i marken är en risk för att skada maskinen vilket gör att priset går upp.
  • Vissa typer av stubbar är mer besvärliga att hantera än andra.
  • Ska hela stubben avlägsnas/djupfräsas kostar det alltid mer. Är det rotben / rötter som ska fräsas bort tillkommer några hundralappar beroende på omfattning. Det är oftast sten, berg vid rötterna som förstör tänderna på fräsen därav tillägget.
  • Stubbar med mindre rötter är lättare en stubbar med mer utsträckta rotsystem.
Kan jag som kund påverka priset?
  • Du kan plocka bort synliga stenar och annat som kan skada maskinen
  • Du kan göra så att det är så enkelt som möjligt för oss att nå stubben samt rensa terrängen så att vi slipper flytta på saker.
  • Du kan se till att stubbarna är så låga som möjligt. Ju lägre stubbe, ju mindre blir det för oss att fräsa samt mängden flis som behöver hanteras minimerar.
  • Om du inte är hemma så ringer jag dig när jag är på plats så går vi igenom vad som skall fräsas innan vi påbörjar arbetet. Du får gärna markera stubbarna så att det blir tydligt vad det är som ska bort.
Vill du få ett prisförslag eller bli uppringd av kundansvarige, Albin Nordlund?

Vi har tagit fram ett formulär för att vi ska få svar på sådant vi behöver veta för att kunna ge ett så korrekt pris som möjligt.