Stubbfräsning i Lerum

Fyll i vårt formulär så kontaktar vi dig normalt inom ett par timmar.

Vi utgår från Floda, vill du ha ett hembesök i Lerum så löser vi självklart detta!

Vi erbjuder vår hjälp med stubbfräsning i Lerum

Glöm inte att rut-avdrag kan användas på 50 % på arbetskostnaden!

Lerum ligger cirka 2 mil öster om Göteborg och är ett av flera olika platser där Nordlund stubbfräsning erbjuder sina tjänster. Både i Floda och Gråbo har vi tidigare haft nöjda kunder!

Vad är stubbfräsning?

Stubbfräsning är det smidigaste och mest kostnadseffektiva alternativet när de gäller att ta bort stubbar. Vi fräser ner stubben till spån med hjälp av en maskin med ett roterande klinga en bit under marknivån. Vi fräser även de närliggande rötterna av rotsystemet och jämnar till markytan. Genom detta tillvägagångssättet så slipper du hyra in stora grävmaskiner som förstör din gräsmatta.

Stubbfräsning är en mycket vanlig metod för att ta bort stubbar efter att träd har fällts. Det är en effektiv och snabb metod som gör det möjligt att skapa en jämn och plan yta för ny plantering eller annan användning av marken. Stubbfräsning i Lerum utförs av Nordlund Stubbfräsning, ett professionellt företag som har den rätta utrustningen och kompetensen för att utföra arbetet på ett säkert och effektivt sätt. Det är viktigt att välja ett pålitligt företag som har erfarenhet av stubbfräsning i Lerum och som kan garantera att arbetet utförs på ett säkert och miljövänligt sätt.

Förbättra jordens kvalitét

Stubbfräsning är en process där trädstammar och rötter från avverkade träd tas bort från marken med hjälp av en fräsmaskin. Detta görs för att förbättra jordens kvalitet och förbereda den för ny plantering. 

När träd avverkas, kan det kvarstå en stor och svårhanterlig stam och rötter på marken. Dessa kan orsaka problem, till exempel om det är planerat att bygga ett hus eller anlägga en trädgård på platsen. Stubbfräsning är ett sätt att ta bort dessa rester och göra marken redo för nya användningsområden.

Har du planer på att plantera i efterhand?

Efter en stubbfräsning återstår ett hål i marken. Beroende på vad du vill göra på platsen så hjälper vi dig, framför allt är det vanligast att man vill så gräs eller plantera en buske/träd på platsen. Är detta ett önskemål så hjälper vi dig med en djupfräsning och efteråt kan du plantera det du vill på platsen.

Sammanfattning

Så i sammanfattning, stubbfräsning i Lerum är en process där trädstammar och rötter från avverkade träd tas bort från marken med hjälp av en fräsmaskin för att förbättra jordens kvalitet och förbereda den för ny plantering. Det kan också vara nödvändigt att förebygga skador på omgivande byggnader och markanläggningar.

stubbfrasning i lerum

Plantering efteråt

Ofta vill våra kunder plantera något annat på samma ställe där vi har gjort en stubbfräsning. Detta är inga problem alls och det löser vi enkelt genom att göra en djupfräsning, vilket innebär att vi fräser bort hela stubben. Efteråt kan du enkelt och lätt plantera nya växter/träd på samma ställe. Frässpånet som blir över efter stubbfräsningen är också populärt att återanvända som täckmaterial vid en ny plantering.