Stubbfräsning i Borås

Fyll i vårt formulär så kontaktar vi dig normalt inom ett par timmar.

Stubbfräsning i Borås åt nöjda kunder sedan 2001

Glöm inte att rut-avdrag kan användas på 50 % på arbetskostnaden!

Borås ligger cirka 6 mil öster om Göteborg och är ett av flera olika platser där Nordlund stubbfräsning erbjuder sina tjänster.

Vill du också få hjälp av oss hemma?

Stubbfräsning, vad är det?

Kort och gott så fungerar det så att man fräser ner en stubbe till spån. Detta med hjälp av en maskin, som har en roterande klinga som fräser ner stubben under marknivån.

Detta är ett kostnadseffektivt alternativ och även ett väldigt smidigt sätt att få bort sin stubbe på.

Är det en svår process?

Nej inte alls, idag har vi så bra maskiner som hjälpmedel och med vår långa erfarenhet så har vi många knep med oss för att förenkla arbetet. Enligt oss så ska stubben vara 10-50 cm under marken för att beräknas vara ”borttagen” och även rötter med mera ska vara avkapade och borttagna.

Förr i tiden

En gammal metod för att avlägsna stubbar var genom att bränna stubben. Man injicerade stubben med fotogen, vilket inte var miljövänligt och som tog lång tid. Elden blev heller inte varm på grund av syrebrist i stubben. Metoden avverkades senare på grund av stora risker för skogsbränder, vilket vi är väldigt tacksamma för.

 

Plantera i efterhand?

Efter en stubbfräsning återstår ett hål i marken, vilket inte ser så roligt ut för blotta ögat. Vanligtvis vill man plantera något efter vi har tagit bort stubben, som att så gräs eller plantera en buske/träd på platsen. Är detta ett önskemål så hjälper vi dig med en djupfräsning och efteråt kan du plantera det du vill på platsen.

stubbfrasning i lerum

Stubbfräsning i Kungälv

Är du intresserad av att få hjälp med stubbfräsning i Kungälv? Kontakta oss så hjälper vi dig!