Stubbfräsning i Alingsås

Fyll i vårt formulär så kontaktar vi dig normalt inom ett par timmar.

Stubbfräsning i Alingsås? Vi hjälper dig!

Glöm inte att rut-avdrag kan användas med 50 % på arbetskostnaden!

Alingås ligger cirka 5 mil öster om Göteborg och vi har gjort ett flertal arbeten där tidigare.

Vill du också få hjälp av oss hemma?

Hur fungerar stubbfräsning?

Stubbfräsning innebär att man röjer stubbar från en mark genom att fräsa ner en eller flera stubbar till spån. Detta med hjälp av en maskin som har ett roterande sågblad en bit under marknivån. Genom att stubbfräsa kommer vi även åt de närliggande rötterna av rotsystemet och kan jämna till markytan. Vi använder det här tillvägagångssättet för att undvika att våra kunder behöver hyra in en stor grävmaskin, som kan förstöra deras gräsmatta.

Metod förr i tiden

Stubbfräsning har man använt sig av i många år, där man tar bort trädstammar och rötter från avverkade träd med hjälp av en fräsmaskin. En gammal metod man använde sig av förr, var att bränna stubben genom att använda fotogen och injcera stubben med. Detta alternativ var inte särskilt miljövänligt. Elden blev heller sällan varm nog på grund av syrebrist i stubben, samt att metoden medförde stora risker för skogsbränder.

Norlund Stubbfräsnings metod

Vi använder oss av fräsmaskiner som är utformade för att minimera skador på marken, men även för att komma åt i svårtillgängliga områden. Om det finns annan bebyggelse i närhet tar vi självklart hänsyn till detta och anpassar vårt arbete, så att inget kommer till skada eller påverkas.

Vad avgör priset?

Det som avgör priset för våra kunder är bland annat diametern på stubben, antal stubbar som skall tas bort och hur komplicerat arbetet blir. Vi svarar våra kunder inom 24 timmar om de kontaktar oss via mejl eller vill ha ett prisförslag. 

stubbfrasning i lerum

Plantering i efterhand?

Väldigt ofta vill våra kunder göra en plantering av något annat på samma ställe, där vi har utfört ett arbete med att stubbfräsa. Detta löser vi såklart för dig och efteråt kan du enkelt plantera nya växter/träd på samma ställe. Frässpånet som blir över efter stubbfräsningen, är också populärt att återanvända som täckmaterial vid en ny plantering. Dels för återbruket, men också för att det är väldigt fint med olika material i trädgården.